GTE2
Image default
Zakelijk

Recht op een transitievergoeding na ontslag op staande voet?

Heb je na ontslag op staande voet nog recht op een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een vergoeding die je krijgt nadat je bent ontslagen op initiatief van je werkgever. Het is bedoeld als een compensatie voor het ontslag die de werknemer moet helpen bij de overstap naar ander werk. Sinds 2020 heeft iedere werknemer vanaf zijn of haar eerste werkdag op recht op een transitievergoeding. Maar hoe zit het precies bij ontslag op staande voet? Heb je dan nog recht op een transitievergoeding? Het antwoord daarop is afhankelijk van het feit of je ontslag terecht al dan niet onterecht is. 

Situatie 1: Terecht ontslag op staande voet

Helaas, in dit geval is het simpele antwoord nee. Als je terecht op staande voet ontslagen bent heb je geen recht op een transitievergoeding. Dit is volgens de wet zo vastgelegd en je rechten vervallen als het ontslag een gevolg is van ernstig verwijtbaar gedrag of handelen door de werknemer. 

Situatie 2: Onterecht ontslag op staande voet

Het kan echter zo zijn dat je ten onrechte op staande voet bent ontslagen. Ben je het dus niet eens met de beslissing van je werkgever? Blijf dan niet bij de pakken neerzitten. Om te beoordelen of je terecht op staande voet bent ontslagen is het aan te raden om contact op te nemen een ontslagadvocaat. Ontslagprocedures kunnen ingewikkeld en tijdrovend zijn. Aangezien er een bepaald sentiment meespeelt, kan het soms moeilijk zijn om de beste beslissingen te nemen. Juridisch advies helpt je bij het nemen van beslissingen en kan ervoor zorgen dat je een hogere transitievergoeding uit het vuur weet te slepen.

Transitievergoeding vs. ontslagvergoeding

Een transitievergoeding mag overigens niet verward worden met een ontslagvergoeding. De twee termen worden wel eens door elkaar gebruikt, maar is dus wel degelijk sprake van een verschil. Er wordt gesproken over een ontslagvergoeding wanneer de werkgever en werknemer onderhandelen over een vergoeding die wordt betaald als het dienstverband met wederzijdse goedkeuring wordt beëindigd. Dit is tegenstelling tot een transitievergoeding, waarbij het initiatief tot een ontslag volledig bij de werkgever ligt. 

https://www.das.nl/ontslag/transitievergoeding/wat-is-een-transitievergoeding