GTE2
Image default
Zakelijke dienstverlening

Veiligheids- en gezondheidsplan

Elk bedrijf behoort een V&G plan, ofwel een veiligheids- en gezondheidsplan, op te stellen. Dit wordt onder andere gedaan wanneer er een nieuw project wordt gestart. G4S Safety solutions werkt deze plannen graag voor je uit. Wat wordt er opgenomen in een dergelijk V&G plan? De risico’s worden vastgelegd en de daarbij behorende maatregelen die er getroffen zijn om deze risico’s te beheersen. De veiligheidsdeskundige van G4S maakt een V&G plan aan de hand van de bedrijfsinformatie en de risicoanalyses.

Afspraken op papier

In een V&G plan staat duidelijk omschreven wat de risico’s binnen het bedrijf zijn en welke maatregelen er zijn genomen om ongelukken en calamiteiten te voorkomen. Dat zijn de zogenaamde preventiemaatregelen. Wanneer het om een bedrijf gaat dat steeds nieuwe projecten heeft, maar dezelfde werkzaamheden uitvoert, kan hetzelfde V&G plan worden gebruikt. Houdt daarbij wel rekening met de omgevingsfactoren en risico’s die aan een specifiek project verbonden zijn. G4S is altijd bereid om advies te geven wanneer je vragen hierover hebt. Bovendien wordt in een V&G plan beschreven wat de veiligheidseisen zijn en hoe de medewerkers zich behoren te gedragen op de werkvloer. Voordeel is dat alle afspraken tussen de partijen op papier staan, wat uiteraard de communicatie ten goede zal komen.

Wat moet er zeker in een V&G plan staan

In een V&G plan moet rekening worden gehouden met de Arbeidsomstandighedenwet, waarin staat dat de veiligheid en gezondheid van de medewerker boven alles gaat. Om niets over het hoofd te zien, houdt G4S dan ook een vaste opmaak voor de V&G plannen aan. Belangrijke onderdelen die die zeker in een goed V&G plan moeten staan zijn onder andere het opnemen van de risicoanalyses, het verzamelen van project- en bedrijfsinformatie, het formuleren van duidelijke beheersmaatregelen, het voldoen aan de wet- en regelgeving en het vastleggen van de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen.

Voor meer info : Veiligheids- en gezondheidsplan