GTE2
Image default
Financieel

Terugvallen op je CAO

In ieder bedrijf is er wel sprake van een collectieve arbeidsovereenkomst, ook wel een cao genoemd. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. De zaken die hierin beschreven staan, kunnen gaan over loon, toeslagen, betalingen van overwerk, werktijden, proeftijden, opzegtermijn of het pensioen. Zo een collectieve arbeidsovereenkomst wordt vrijwel altijd afgesloten door 1 of meerdere werkgevers. Het verschilt per bedrijf en bedrijfstak tussen welke lagen binnen de organisatie een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten wordt. Er zit echter één verschil in de collectieve arbeidsovereenkomst in vergelijking met de arbeidsvoorwaarden in de wet. Het kan zijn dat je tijdens de contractbespreking afspreekt met de werkgever dat je een hoger salaris ontvangt dan het wettelijk minimumloon. Ook kan het zo zijn dat de werknemers meer vakantiedagen mogen opnemen dan het wettelijk minimum dat hiervoor bepaald is. Echter mogen alle afspraken die gemaakt worden nooit in strijd zijn met de wet. De wetten waar zulke afspraken instaan zijn onder andere het Burgerlijk Wetboek end e Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Het loon mag nooit lager zijn dan het minimumloon dat in de wet beschreven staat. Ook moet de werkgever zich houden aan het aantal vakantiedagen dat als minimum beschreven staat in het Burgerlijk Wetboek. De cao’s kunnen nogal van elkaar verschillen. Naast dat je een CAO bouw en CAO schilders hebt, heb je ook nog 2 andere varianten. De bedrijfstak cao is een collectieve afspraak die binnen een gerichte sector geldt. Deze wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers of 1 of meer werkgevers – of werknemersorganisaties. Naast deze aparte cao is er ook de ondernemings cao. Deze collectieve afspraak geldt binnen een geheel bedrijf. Deze wordt afgesloten tussen een werkgever en 1 of meer werknemersorganisaties. Als werknemer hoef je niet altijd te blijven denken aan de cao, maar mochten er tegenstrijdige werkzaamheden voorvallend ie niet in je contract staan, dan kun je altijd op je cao terugvallen en controleren of je wel bevoegd bent om de werkzaamheden uit te voeren.

Voor meer info : Terugvallen op je CAO