Terugvallen op je CAO

Gte2

In ieder bedrijf is er wel sprake van een collectieve arbeidsovereenkomst, ook wel een cao genoemd. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. De zaken die hierin beschreven staan, kunnen gaan over loon, toeslagen, betalingen van overwerk, werktijden,