Elk bedrijf is verplicht om een bedrijfshulpverleningsplan op te stellen

De Arbowet verplicht elke werkgever om een beleid te voeren dat gericht is op veilige en gezonde werkomstandigheden. Door de werkomgeving zo optimaal mogelijk in te richten, maakt zowel de werkgever als werknemer kennis met vele voordelen. Uiteraard kan er …

Continue reading this article →